3 års garanti

KYMCO udvidet garanti

Nellemann & Drewsen ApS tilbyder en udvidet garanti på 1 år ud over fabriksgarantien på 2 år.

Garantivilkår:
Ikrafttrædelse: Den udvidede garanti træder i kraft så snart fabriksgarantien udløber og gælder motorkøretøjer købt efter 1.juli 2012. Fabriksgarantien starter fra den dato maskinen er overtaget/købt af slutbrugeren.  

Betingelser: 
Standard gademotorcykler/scootere som udelukkende anvendes til privat personkørsel er dækket. Maskiner anvendt til konkurrencebrug, banekørsel eller maskiner brugt til udlejning, køreskole eller lignende er ikke dækket. 

Garantien omfatter køretøjer som er leveret og klargjort af en dansk autoriseret Kymco forhandler og efterfølgende serviceret i henhold til de serviceforskrifter som er angivet af Kymco eller importøren. Service skal være udført på et autoriseret dansk Kymco værksted, og medfølgende servicehæfte skal være udfyldt. Det er ejerens ansvar at servicehæftet er korrekt udfyldt. Eventuelt garantiarbejde skal udføres hos en dansk autoriseret Kymco forhandler eller værksted udpeget af importøren.  Tilbagekaldelser eller anden specifik garantiordning udstedt fra fabrikanten overføres ikke til den udvidede garanti. 

Dækning: 
Garantien dækker fabrikationsfejl på: 

 • Motor. 

 • Gearkasse. 

 • Elektronikkomponenter. 


Garantien dækker ikke: 

 1. Andre omkostninger i forbindelse med en reparation på værksted, så som tabt arbejdsfortjeneste, lejeudgifter for erstatningskøretøj, transport, værditab, udgifter ved produktnedbrud i udlandet, eller anden omkostning end den nødvendige reparation ved evt. fejl på produktet.

 2. Forbrugsmaterialer - olie, væsker og andre artikler anført af Kymco.  

 3. Kontrol, rengøring og justeringer. 

 4. Sliddele som selv ved normalt brug kan have en begrænset levetid som ligger indenfor den anførte garantiperiode – f.eks. elektriske/mekaniske kontakter, tændrør, diverse filtre, kæder, kædehjul, drivremme, koblinger, akkumulator/batteri, samt visse tætninger og pakninger. 

 5. Dele som selv ved normalt brug har en begrænset levetid i forhold til antal kørte km.

 6. Korrosion eller andre visuelle skader som ikke berører kørselsfunktionen. 

 7. Enhver skade opstået som følge af reparation, forkert vedligeholdelse eller anvendelse af uoriginale reservedele. 

 8. Enhver skade opstået som følge af forkert håndtering herunder opbevaring, involvering i trafikuheld, overbelastning, eller skade opstået ved anvendelse udenfor almindelig vej - f.eks. kørsel på bane, eller anden håndtering end den som er anført i brugermanualen. 

 9. Enhver skade som kan henføres til manglende kontrol og daglig rutine – f.eks. opretholdelse af korrekt væske eller oliestand, eller brug af køretøjet med defekte komponenter. 

 10. Hvis motorcyklen modificeres – tuning, ombygninger/ændringer eller anden anvendelse af køretøjet end den af fabrikanten oprindeligt tiltænkt.